imized with the Yoast SEO plugin v9.5 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->

Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE

ZWROTY

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość

 • Konsument ma prawo w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Termin 14 dni jest liczony od dnia zawarcia umowy.
 • Zarówno Sprzedawca, jak i Klient jest zobowiązany do zwrotu wzajemnych świadczeń.
 • Klient może zwrócić produkt wyłącznie nieuszkodzony, nie posiadający znamion użytkowania.
 • Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni odesłać Produkt na adres Sprzedawcy. Koszty zwrotu ponosi Klient. Koszt ten jest bezzwrotny.
 • Sprzedawca ma obowiązek zwrócić kwotę płatności oraz koszt dostawy, chyba że Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
 • Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub drogą pisemną. Wzór formularza odstąpienia od umowy wysyłamy po otrzymaniu informacji o zwrocie.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Sprzedawca ma obowiązek przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy.

REKLAMACJE

 •  Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli dostarczony produkt posiada wady.
 • Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 •  Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 • Klient otrzyma potwierdzenie otrzymanie reklamacji drogą elektroniczną.
 • Produkt będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć do siedziby Usługodawcy. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Sklep pokrywa koszty reklamacji tj. koszty dostarczenia produktu.

Szczegółowe warunki reklamacji i zwrotu opisane są w regulaminie sklepu.

Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.